Zabavne aktivnosti v gozdu prispevajo k boljšemu razvoju otrok, njihovemu zdravju ter veselju do raziskovanja in učenja.

Gozdna pedagogika zajema širok nabor dejavnosti, katerih cilj je doseči stalno povezanost šol in vrtcev z naravnim lokalnim okoljem. Vrtce in šole želimo spodbuditi, da bi postal gozd stalnica v njihovih vsakodnevnih dejavnostih, kar že prinaša obetavne rezultate. V Mrežo gozdnih vrtcev in šol je trenutno vključenih več kot 110 slovenskih vrtcev in šol, ki redno obiskujejo gozd.

KAJ JE GOZDNA PEDAGOGIKA?

Pristop okoljske vzgoje, ki je povezan z gozdom in našim odnosom z njim. Ceni gozd kot zdravo in inovativno učno okolje. Uporablja aktivne izobraževane metode, ki krepijo medsebojno sodelovanje in spodbujajo znanja o trajnostnem razvoju.

Z vašo pomočjo bomo odgovorili na vprašanja:

  • Zakaj današnji otroci potrebujejo gozd?
  • Zakaj vzgojiteljeva / učiteljeva osnovna oprema niso didaktični pripomočki, ampak blatni čevlji?
  • Zakaj otroci potrebujejo učenje z naravo in ne učenja o naravi?

Delavnice se navezujejo na vsa področja kurikula za vrtce: gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika ter na medpredmetne povezave v šoli. Delavnice izvajamo v bližnjem parku ali gozdu blizu vrtca oziroma šole, ki jih skupine redno obiskujejo.