Izobraževanje za vzgojitelje o gozdni pedagogiki in delavnice za malčke: Zverjaščeve dogodivščine, Divja brata Kratt na obisku

Vrtec Ledina 

Delavnice temeljijo na gozdni pedagogiki in metodah izkustvenega učenja ter doživljanja narave za predšolske otroke. Vsebinsko se aktivnosti gozdne pedagogike navezujejo na vsa področja kurikula za vrtce: gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika. Predstavljamo preproste, sveže in zdrave aktivnosti gozdne pedagogike ter uporabne inovativne didaktičnih pripomočkov, ki jih boste zlahka izdelali sami in vas bo delo z njimi navduševalo.