Usposabljanje za Ljudsko univerzo Kočevje v sklopu Life Kočevsko: »Gozdna pedagogika – metoda za spoznavanje gozda ali kaj več?«

Izobraževanje s pristopi gozdne pedagogike, doživljanja narave in interpretacije dediščine za vzgojitelje, učitelje osnovnih in srednjih šol, centre šolskih in obšolskih dejavnosti, strokovne ter turistične delavce.