Gozdna pedagogika zajema širok nabor dejavnosti, katerih cilj je doseči stalno povezanost šol in vrtcev z naravo. Vrtce in šole želimo spodbuditi, da bi postal gozd stalnica v njihovih vsakodnevnih dejavnostih, kar že prinaša obetavne rezultate. V Mrežo gozdnih vrtcev in šol (http://gozdnivrtec.si/sl/mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol) je trenutno vključenih več kot 110 slovenskih vrtcev in šol, ki redno obiskujejo gozd.

Seminarji so namenjeni vsem pedagoškim delavcem, ki želijo spoznati praktične pristope in aktivnosti gozdne pedagogike, izkustvenega učenja ter doživljanja narave. Aktivnosti se navezujejo na vsa področja kurikula za vrtce: gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika ter na medpredmetne povezave v šoli.

Ponujamo vam preproste, sveže in zdrave aktivnosti gozdne pedagogike ter uporabo inovativnih didaktičnih pripomočkov, ki jih boste zlahka izdelali sami in vas bo delo z njimi navduševalo. Seminarje izvajamo v bližnjem parku ali gozdu blizu vrtca oziroma šole, ki jih skupine ali razredi redno obiskujejo.