Izobraževanje za turistične vodnike »Vodenje po tematski poti Gozd je kultura« pri gradu Sevnica.

Javni zavod KŠTM Sevnica

Lokalnim turističnim vodnikom smo predstavili osnove gozdne pedagogike ter praktične aktivnosti, ki so primerne tudi za interpretacijo naravne in kulturne dediščine pri delu z odraslimi. Udeleženci so sami preizkusili različne inovativne izobraževalne pristope v naravi, ki se vsebinsko nanašajo na tematsko pot. Nato pa so v skupinah pripravili lasten program vodenja z elementi gozdne pedagogike, doživljanja narave in interpretacije dediščine.